Sunday, February 12, 2012

Projek 2 in 1

Projek capan dinding oleh murid-murid di bawah bimbingan Puan Suhana bt Mohd Talib, KP PSV SK Taman Bunga Raya 1.

Friday, February 3, 2012

PENILAIAN PSV

Karya yang dihasilkan oleh murid-murid mempunyai harganya yang tersendiri. Oleh itu setiap karya perlu ada apresiasi ataupun komen berbentuk pujian atas usaha yang dilakukan oleh murid untuk menghasilkan 'masterpiece' mereka.

Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Secara tidak
langsung, ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan.

Dari mesyuarat yang telah dijalankan, maka telah dipersetujui untuk memberikan markah bukan sahaja berdasarkan kerja semasa PKSR (kerana hasilan hanya melibatkan satu bidang sahaja) malahan guru-guru mesti membuat penilaian berdasarkan kerja murid sepanjang semester.

Maka, penilaian adalah dalam bentuk berikut:

10 % - Bidang Menggambar
10% - Bidang Membuat Corak dan Rekaan
10% - Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
10% - Bidang Mengenal Kraf Tradisional
___________________________________________________________
20% - Sahsiah murid

(dinilai dalam P&P sepanjang semester)
___________________________________________________________
40% - PKSR
___________________________________________________________
= 100%

*Markah adalah dalam bentuk jumlah dan bukan gred semata.